Werkzaamheden Anderlecht

In opdracht van ETF Luxembourg heeft van Eerd het grondwerk uitgevoerd voor een onderdeel van de spoorverbinding L50 in Anderlecht.

In dit onderdeel wordt de fundering uitgevoerd volgens het toekomstig ontwerp. De bovenbouw is tijdelijk aangelegd als by-pass voor een te renoveren viaduct.

In opdracht is ca. 4000 m³ grond ontgraven en vervoerd voor een verdiepte ligging van het spoor in de toekomst. Vervolgens is er ongeveer 1500 ton steenslag 0/32 en 900 ton ballast aangebracht. Deze materialen zijn in verschillende fasen vervoerd, verwerkt, geprofileerd en verdicht.

Naast het grondwerk is er 284 meter infiltratieriool aangelegd en zijn er schanskorven aangebracht

Omdat er veel treinverkeer is op deze locatie zijn er in goed overleg een aantal fasen in de buitendienststellingen uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn voornamelijk uitgevoerd met een Bulldozer D6k op total-station en rupskranen vanwege de draagkrachtige ondergrond.

Van Eerd Groep - Werkzaamheden Anderlecht